Ogólne warunki realizacji zleceń

Na zamówieniu koniecznie prosimy podać:
- dane Zamawiającego – nazwa firmy, adres
- numer NIP
- telefon kontaktowy
- adres wysyłki z numerem kodu pocztowego (jeżeli odbiór nie jest osobisty)
- numer klienta w firmie spedycyjnej, z którą Zamawiający ma podpisaną umowę.
- prosimy o telefoniczne potwierdzenie, czy zamówienie dotarło.

Towary wysyłamy na koszt Zamawiającego firmą kurierską DHL .
Faktura zostanie wysłana razem z towarem na adres dostawy. Jeżeli faktura ma zostać wysłana w inne miejsce niż miejsce dostawy listem pocztowym, koniecznie prosimy o podanie tego w Zamówieniu. Jeżeli towar wysłany został do Zamawiającego w formie płatności „za pobraniem”, a towar nie zostanie odebrany w dniu następnym po wysyłce z powodów leżących po stronie Zamawiającego, Dostawca zastrzega sobie prawo do naliczenia kwoty 5 zł netto za każdy dzień zwłoki (przechowanie paczki u spedytora) lub do zwrotu przesyłki do firmy Hunway (w takim przypadku Zamawiający zostanie obciążony kosztami transportu nieodebranej przesyłki).
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty otrzymanej faktury zgodnie z terminem płatności. Dostawca zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych w wysokości 1% wartości faktury za każdy dzień opóźnienia w płatności.
Dostawca nie ponosi odpowiedzialności cywilno-prawnej oraz finansowej za skutki wykorzystania zakupionych w firmie Hunway Jan Zieliński towarów w zakresie zastosowania ich niezgodnie z przeznaczeniem.
Na życzenie kupującego firma Hunway Jan Zieliński załącza do dostawy świadectwa jakości potwierdzające jakość dostarczonych materiałów jednakże końcowe wyroby z nich wykonane podlegają odrębnej certyfikacji.

Złożenie Zamówienia oznacza akceptację wszystkich warunków w nim zawartych.